torstai 23. huhtikuuta 2015

41 miljardia euroa vuodessa työpahoinvoinnin kuluihin ja työhyvinvointiin satsataan vain 2-3 miljardia euroa vuodessa!

"TTL:n hintalappu työpahoinvoinnille on 41 miljardia – joka vuosi


Sairauspoissaolot: 7 miljardia euroa
Ennenaikaiset eläkkeet: 18 miljardia euroa
Työtapaturmat: 2 miljardia euroa
Sairaana töissä oleminen: 7 miljardia euroa
Terveyden­ ja sairaanhoitokulut: 7 miljardia euroa

Loppulasku vuosittain: 41 miljardia euroa"

http://www.ainohealth.com/ttl-40-miljardilla-tyopahoinvointia/

Verrattuna Suomen vuosittaisiin sosiaalimenoihin:

"Suomen sosiaalimenot olivat
  • 60,0 miljardia euroa vuonna 2012
  • 62,9 miljardia euroa vuonna 2013 (arvio)."
http://www.stm.fi/stm/toiminta_ja_talous/sosiaalimenot

Verrattuna Suomen valtion budjetin loppusummaan vuodelle 2015:

      * 54,3 miljardia euroa

http://vm.fi/valtion-budjetti
Dream Team rakentajana ja raivaajana, meillä on siis suuri haaste kehittää myös työhyvinvointiamme ja ikävä tosiasia on se, että työhyvinvointiin käytetään vain 2 - 3 miljardia euroa vuodessa ja työpahoinvoinnin hinta on 41 miljardia euroa vuodessa, eli tässä on havaittavissa melkoinen epäsuhta!

"Kansainvälisten tutkimusten mukaan työhyvinvointiin panostamalla tuottavuus nousee, vakuutus- ja eläkekulut pienenevät, poissaolot vähenevät ja sairaanhoitokulut vähenevät. Hyvin toteutettuina työhyvinvointipanostukset maksavat itsensä takaisin 5-6-kertaisina, uskoo Ahonen." (Ainohealth nettiartikkeli: Sami J Ahonen TTL:n hintalappu työpahoinvoinnille on 41 miljardia -joka vuosi).

Kehittämäni unelmapäivä -palvelu ja yöklubi toiminta ovat omalta osaltaan lisäämässä myös työntekijöiden työhyvinvointia eli mielekästä ja haastavaa työtä (työhyvinvoinnin lisääntyessä myös sairauspoissaolot vähenevät) ja lisäämässä asukkaiden elämänlaatua. Haaste on heitetty asukkaiden elämänlaadun parantamiseksi (esim. Unelmapäivä palvelu ja yöklubi) ja toivon sydämestäni, että haasteeni saa vastakaikua kaikissa hoitopaikoissa niin Aavan alueella, kuin valtakunnallisestikkin.Ps.

"Suuruus ei ole välttämättä halpaa vanhustenhoidossa"

http://yle.fi/uutiset/suuruus_ei_ole_valttamatta_halpaa_vanhustenhoidossa/6494269

"Voiko vanhustenhuollossa säästää ja parantaa palvelua? Voi, kirjoittaa professori Erkki Vauramo"


"Miljardit uppoavat laitoksiin

Yli 48 000 vanhusta tarvitsi hoitoa dementian ja itsensä huolehtimisen vajavuuden eli kotona pärjäämättömyyden vuoksi. Tämä ryhmä vie 66 prosenttia kaikista paikoista ja ryhmän kustannukset ovat noin neljä miljardia euroa. Samat tulosyyt esiintyvät sekä palveluasunnoissa että laitoksissa.
Erityisen kalliita ovat pitkät laitosjaksot, kuten sivun 43 taulukko paljastaa. Yli kolme vuotta laitoksissa olleet 14 000 vanhusta – joka viides hoidossa oleva vanhus – ovat olleet järjestelmässä keskimäärin 6,2 vuotta. Heidän hoitonsa on maksanut vanhusta kohti noin 280 000 euroa, yhteensä neljä miljardia euroa eli 65 prosenttia koko keskeneräisen hoidon kustannuksista.
Alkuvaiheen kuntoutuksella tämä kustannus olisi ainakin puoliintunut. Kunnille vanhustenhoidon uudelleenjärjestelyt tarjoavatkin mahdollisuuden miljardiluokan järkeistämiseen."

"Makuuttamalla syntyy vain potilaita

Kun vanhus Suomessa tulee terveyskeskukseen kriisin vuoksi joko sairaalasta tai kotoa, kuntoutuksen sijasta käynnistyy arviointiprosessi, jossa mietitään kannattaako kuntoutus. Koska kuntouttaminen tapahtuu eri laitoksessa, ovat määrärahat tiukassa. Asiantuntijoiden kuuleminen kestää helposti viikkoja ja tehokkain kuntoutuksen aika menee ohi.
Lopputulos on huono. Usein päätetään jatkaa vanhuksen nykyistä hoitoa, jolloin pitkäaikaisjakson hinnaksi tulee 280 000 euroa. Näin vain siksi, ettei löytynyt 10 000 euroa ulkopuoliseen kuntoutukseen.
Ruotsissa kuntoutetaan kaikki, koska etukäteen ei tiedetä eikä voida arvata miten kuntoutus vaikuttaa. Sijoituspäätös tehdään palvelutuottajasta riippumatta, keskitetysti ja yhdenmukaisin perustein.

Pitkäaikaishoidon vuodeosastot on muuten Ruotsissa lopetettu jo 1990-luvun puolivälissä.
Suomalaiset terveyskeskusten vuodeosastot on rakennettu 1970-luvun normilla, joka antoi 25 neliötä paikkaa kohden. Osastot ovat ahtaita ja pitkäaikaiseen hoitoon epäinhimillisiä.
Jo kymmenessä päivässä kotona pärjäämätön vanhus tottuu makuuseen, menettää toimintakykynsä ja jää pysyväksi vuodeosastopotilaaksi. Sairaalan on helppo saada tarvitsemansa potilaat vain makuuttamalla vanhuksia pari viikkoa. Eivät geriatrian professorit suotta kirjoittaneet Lääkärilehdessä (3/2012) vuodelepoon liittyvästä toimintakyvyn menetyksestä, joka on usein vaarallisempi kuin perustauti."


http://www.talouselama.fi/uutiset/voiko+vanhustenhuollossa+saastaa+ja+parantaa+palvelua+voi+kirjoittaa+professori+erkki+vauramo/a2219314

"Ministeri Risikko: Suomen varauduttava paremmin väestön ikääntymiseen"


"Suomi on Euroopan nopeimmin ikääntyvä maa. Ennusteen mukaan vuonna 2026 Suomessa työikäisiä eli 15-65-vuotiaita on vain 58 prosenttia väestöstä. Kun otetaan huomioon se, että osa työikäisistä opiskelee tai on esimerkiksi perhevapaiden tai sairauden vuoksi poissa työelämästä, työssäkäyvien osuus uhkaa painua alle puoleen väestöstä."

http://www.stm.fi/tiedotteet/tiedote/-/view/1833202
1 kommentti:

  1. Loistavia näkökulmia, Samuel. Tulevaisuuden työssä tuottavuus ja innostus kohtaavat. Se näkyy mm. vähenevissä sairauspoissaoloissa.

    VastaaPoista